GARANTIE BIJ HENDRIKS TUINMACHINES

Heeft u bij ons een product gekocht en gaat dit na een bepaalde tijd stuk? Wij volgen bij het afhandelen van klachten de wet en onze algemene voorwaarden.

1 jaar garantie
Hendriks Tuinmachines geeft minimaal 1 jaar garantie op alle nieuwe machines bij particulier gebruik.

Fabrieksgarantie
Fabrikanten bieden in veel gevallen een garantietermijn van meer dan een jaar, de zogenaamde fabrieksgarantie, en staat vermeld in het instructieboekje. De termijn en inhoud van deze fabrieksgarantie staan – indien van toepassing – in de gebruiksaanwijzing van het artikelen.

Als de klacht gegrond is, en binnen de garantie periode, dan komen de reparatie kosten (excl. verzendkosten) voor rekening van Hendriks Tuinmachines. Uw factuur is nodig voor bewijs van aankoop en datum.

Bij reparaties die net buiten de garantie vallen, zullen wij ons best doen om een regeling te treffen. Zijn er voor u kosten verbonden aan het oplossen van uw kracht, dan informeren wij u vooraf.

De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

  • beschadiging door opzet, of door nalatigheid;
  • onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
  • normale slijtage
  • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.

Er wordt geen garantie gegeven voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering, tenzij schriftelijk anders afgesproken. Tevens wordt er geen garantie gegeven indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar geen invloed op uitgeoefend kan worden, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

Klachten
Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk bij het mechanisatiebedrijf heeft gereclameerd.